Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

×

Wiadomość

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Realizacje - Przemysł
Długa obecność na rynku, współpraca ze stałymi klientami i podejmowanie nowych wyzwań jest dowodem najwyższej jakości wykonywanych prac.

Dostawa i montaż izolacji kanałów powietrza uszczelniającego HNW od klap na kanałach spalin do wentylatorów HNW wraz z wentylatorami, zaworami i kompensatorami - ok. 310m2 wraz z wykonaniem projektu w ramach zadania "Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1075 MW w ENEA Wytwarzanie S.A."

Wykonanie izolacji instalacji odpopielania pod elektrofiltrami ESP1 i ESP2 Bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice, izolacja zbiorników, rurociągów, kształtek i armatury - ok. 1400 m2

Modernizacja budynku Pakowni Siarczanu Amonu H-86

  • wymiana ścian podłużnych z płyt poliestrowych na płyty z poliwęglanu
  • zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
  • wymiana pokrycia dachu nadbudówki
  • wymiana rynien i rur spustowych dachu głównego i dachu nadbudówki

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku D-101 (Wydział Mocznika) w zakresie robót budowlanych oraz wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych

Modernizacja budynku sterowni H-65 w zakresie robót budowlanych oraz wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przebudowa ścian zewnętrznych kotłowni Elektrociepłowni

Wytwórnia Nawozów Granulowanych na bazie saletry amonowej w ramach projektu 971

  • roboty ziemne (wykopy, nasypy, mikroniwelacja terenu)
  • wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowych pod obiekty budowlane
  • roboty drogowe (drogi dojazdowe, place i chodniki)

Zaprojektowanie i montaż izolacji termicznej zespołu elektrofiltrów ESP nr 1 i ESP nr 2 oraz kanałów spalin dla nowego bloku energetycznego nr 11

Zaprojektowanie i montaż izolacji termicznej kanału powietrza zimnego HLA 11 i HLA 12 na zewnątrz kotłowni dla nowego bloku energetycznego nr 11

Dostawa i montaż nowej izolacji na potrzeby modernizacji kotła bloków nr 4 i 5