AKTUALNOŚCI
ZUOK w PuławachSiedziba ELEKTROMEKS w Dęblinie
Rozpoczęliśmy budowę obiektów kubaturowych w ramach rozbudowy i modernizacji zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadówRozpoczęliśmy budowę nowej siedziby Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS w Dęblinie

GRUPA AZOTY
Z.A. PUŁAWY S.A.

Rzetelna Firma
Rozpoczęliśmy budowę zbiornika stokażu amoniaku dla GRUPY AZOTY, Zakłady Azotowe S.A. w Puławach
 
  © TERMOCHEM 2007